ପ୍ଲାନ A ଫେଲ, ପ୍ଲାନ B ଫେଲ ! ଟା-ର୍ଗେ-ଟରେ ମେ ୯ ତାରିଖ,କିଛି ତ ଘ-ଟିବ !

ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମରିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଏବଂ ଗୁ-ପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ର-ମଣରେ ରୁଷିଆର ସନ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମନ୍ଥର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି – ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ସନ୍ୟବାହିନୀର ଦୃପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଏହାର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃ-ଙ୍ଖ-ଳା ସମସ୍ୟା – ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମସ୍କୋ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୟୁକ୍ରେନରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି, ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରେମଲିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ନିରପେକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ।

ରୁଷିଆର ନିକଟତର ସମୟସୀମା ଅଛି ଯାହା ଆସନ୍ତା ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯାନରେ ତତ୍କାଳୀତା ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସରକାରକୁ ରୁଷିଆର ସମର୍ଥକ ଶାସନ ସହିତ ବଦଳାଇବା ରୁଷିଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିର-କ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି।ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁ-ଦ୍ଧର କୂଟନତିକ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ

କଳିଯୁଗରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍; ମାରିଆ ପୋଲରେ ଏକ ଇସ୍ପାତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଷିଆର ଶେଷ ଡିଫେଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ର-ମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।ନାସି ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ୟୁଏସଏସଆର୍ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ସବ ସମଗ୍ର ରୁଷିଆରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱଯୁ-ଦ୍ଧ-ii ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଯୁ-ଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।

ରୁଷିଆର ଆକ୍ର-ମଣ ଉପରେ ଏହାର ଦୈନିକ ଗୁପ୍ତଚର ଅଦ୍ୟତନରେ, ୟୁ.କେ ପ୍ରତିର-କ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍କୋ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଯୁ-ଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବାର ବାର୍ଷିକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ସାମରିକ ଲାଭ ଚାହୁଁଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *