ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ, ତେବେ ଘରର ଏହି ଖାସ ଜିନିଷ ସହ ସ୍କ୍ରିନକୁ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ତିଆରି।:-

ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ଏହା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ ଫାଟିଯାଏ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୋନର କ୍ରାକ ସ୍କ୍ରିନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିନ ବଦଳାଇବାରେ ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭୟରେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନର ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମାଗଣା ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ।

ନେଲପଲିସରୁ ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟ- ଆପଣ ଏହି କାମ ପାଇଁ ନେଲପଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ ସ୍କ୍ରିନରେ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ।ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରେଜର୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ନେଲପଲିସ୍ କୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ।

ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଲଗାନ୍ତୁ – ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଫାଟିଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ଟେମ୍ପରାରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଫଟା ସ୍କ୍ରିନରେ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫାଟିଗଲେ ଏଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ଟେମ୍ପରାରୀ ସମାଧାନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ।

ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ – ଆପଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନର କ୍ରାକର ଅଂଶରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ।ଏହା ପରେ ସଫା କପଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଫଟା ସ୍ଥାନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *