କ’ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୁ-ଚି ରହିଥିବା 4ଟି ନମ୍ବର, 99 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ହେଲେ ବି-ଫ-ଳ,ଆଉ ଆପଣ ?

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଜଲ ପରି ଅପ୍ଟିକାଲ ଇଲ୍ୟୁଜନର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୋଜିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏକ ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୁ-ଚି ରହିଥିବା 4ଟି ନମ୍ବରକୁ ଖୋଜିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି।

ଚିତ୍ରରେ ଲୁ-ଚି ରହିଥିବା ନମ୍ବର ଖୋଜି କୁହନ୍ତୁ।

ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୁ-ଚି ରହିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି 99 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଲୁ-ଚି ରହିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର ପରି ଲାଗିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଦାନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ।

ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଚିତ୍ରକୁ ଅତି ସତ-ର୍କତାର ସହ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି।କିଛି ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଛବିରେ ଲୁ-ଚି ରହିଥିବା ଚାରୋଟି ନମ୍ବରକୁ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖୋ-ଜି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବର ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଛୁ। ଚିତ୍ରରେ ଲିଖିତ ନମ୍ବରଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଆଖିଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବରଗୁଡିକର ଆକୃତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୃ-ଶ୍ୟମା-ନ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ବରଗୁଡିକ ପାଇଗଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପଚାରିପାରିବେ। ଏହି ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା 3,3,1 ଏବଂ 3 ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡିକ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *