ପୁଣି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ମର୍ଡନ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ,ଲୋକ ଦେଖିବା ପରେ କହିଲେ ମେଲୋଡିର ନାଚ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ…ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଅନେକ ଦେଖା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏପରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ଵାସ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ।

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ଭିଡିଓରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ବସି ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପୁଅ ଓ କିଛି ଝିଅଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଜନ କରୁଥିବାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ସେଠାରେ ଭଜନ କରିଥିଲେ ଏହା ନୁହେଁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଭଜନ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା।

ତେବେ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନର ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏହାକୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେକି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ଭଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା କରିବା ଫଳରେ ଏହା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଏପରି ଭାବରେ ଭଜନ କରିବା ସମୟରେ ନାଚି ନାଚି ଭଜନ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଅପମାନ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଅଟେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଖେଳି ପାରିବେ।

ଏପରି କରିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଥଟ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏପରି କରିବା ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *