କୁକୁରର ଜନ୍ମଦିନରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା,ଏମିତି ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଳନ କରାଗଲା !

ଚାଇନାରେ କୁକୁରର ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ,ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା,ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ହାପି ଵଡେ ଗୀତ ବି କୁକୁରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ହିଁ ବୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଉପୋଭୋକ୍ତା ମାନେ ଏହି ଜନ୍ମଦିନ କୁ ଦେଖି ଅନେକ ମଜାଳିଆ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି |

ଲୋକମାନେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷକରି କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଗବ ଥାଏ,କୁକୁରମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ ହୋଇଯାନ୍ତି,ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା ପଡେ ଲୋକ ମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବି ମାନନ୍ତି ସେମାନେ |

ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଖାସ୍ ଆଉ ବହୁତ ‘ମହଙ୍ଗା ଜନ୍ମଦିନ’ ପାଳନ କରାଯାଇଛି,ଯେଉଁଠି କି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଭିଡିଓ ଟିକଟକ୍ ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଯାଇଛି,ଡୋଉ ଡୋଉ ନାମକ ଏହି କୁକୁରର ଜନ୍ମଦିନ ଚାଇନାର ହୁନାନରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି |

ଡେଲି ଷ୍ଟାରର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କୁକୁରର ଜନ୍ମଦିନରେ 520 ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଡ୍ରୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ Dou Dou: a very happy birthday’ ଆଉ “Wish Dou Dou a happy 10th birthday’ ” ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଏହି ଭିଡିଓ ଚାଇନାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟକ ରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା,ଯାହା ପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭୟଙ୍କର ଭାବ ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା

କୁକୁରର ମାଲିକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ର ର ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ,ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିବାହରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ହଉଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହା ଅଜବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ଟିର ମାଲିକ ଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ |

ଡ୍ରୋନ୍ ରେଟଲ କମ୍ପାନୀର ଡେଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବହୁତ ଖାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ​​ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନର ଗୀତ ବି କୁକୁରମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ହିଁ ବୋଲା ଯାଇଥିଲା |

ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କୁକୁରର ଜୀବନ ଭଲ, ସେହି ସମୟରେ, ଆଉ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି,ଏହା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ପଇସା ର ଅପବ୍ୟବହାର, ଏହି ଟଙ୍କା ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାରିଟି କୁ ଦାନ କରିବାର ଥିଲା ନାଇଁ କି ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ପାଇଁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *